HoChieu

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

 Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

 Đối với người là cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam).Nếu quý khách cần hãy đăng ký cho chúng tôi hoặc gọi số(08-1234567)


HỖ TRỢ CHUNG

a

Hỗ trợ chung

Chúng tôi luôn hỗ trợ chung tất cả các dịch vụ mà quý khách có nhu cầu.Từ việc đăng ký thông tin cá nhân,tư vấn du lịch,sử dụng phương tiện đi lại...

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Thông tin khách hàng

Họ tên  
Điện thoại  
Ghi chú