Phòng ở Nhà Khách 165

Với  85 phòng, nhà khách đáp ứng các yêu cầu đi công tác và nghỉ ngơi của quý khách. Giá phòng gồm có:

  • Ăn sáng tự chọn
  • Nước suối, báo
  • Trà và cà phê trong phòng
  • Mạng không dây và sử dụng máy vi tính miễn phí tại khu vực tiền sảnh
  • Trẻ em dưới 12 tuổi ở cùng cha mẹ có ăn sáng nhưng không quá 2 trẻ em cho một phòng, miễn phí ăn sáng đối với trẻ em dưới 6 tuổi, phụ thu tiền ăn sáng 60.000 đồng/ trẻ em / bữa đối với trẻ em từ 6 - 11 tuổi và 100.000 đồng/ trẻ em / bữa đối với trẻ em từ 12 tuổi
  • Riêng các phòng suite có trái cây và hoa mỗi ngày

ĐẶT PHÒNG

Các yêu cầu của quý khách sẽ được xác nhận sau khi chúng tôi liên hệ.