Hải sản

1.   Chả giò hải sản

2.   Mực nướng với tương ớt

3.   Mực xào chua ngọt                

4.   Tôm hấp nước dừa

5.   Tôm xào bông cải        

6.   Tôm  xàochua ngọt